k.ú.: 652334 - Cholenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549355 - Cholenice NUTS5 CZ0522549355
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 3657600
zahrada 144 70612
ovoc. sad 15 72637
travní p. 47 166353
lesní poz 10 20237
vodní pl. rybník 2 85055
vodní pl. tok přirozený 13 21154
vodní pl. tok umělý 1 409
zast. pl. společný dvůr 15 3948
zast. pl. zbořeniště 12 3003
zast. pl. 157 99982
ostat.pl. jiná plocha 51 10150
ostat.pl. manipulační pl. 18 15576
ostat.pl. neplodná půda 7 24490
ostat.pl. ostat.komunikace 70 101764
ostat.pl. pohřeb. 1 1075
ostat.pl. silnice 32 51151
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5677
ostat.pl. zeleň 31 139227
Celkem KN 871 4550100
Par. DKM 366 4235244
Par. KMD 505 314856
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 205
spoluvlastník 299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.03.2017
DKM-KPÚ 1:1000 22.11.2011
S-SK GS 1:2880 1842 14.03.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 20.09.2020 21:48

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.