k.ú.: 652113 - Chodouň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 534447 - Chodouň NUTS5 CZ0202534447
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2102 - Beroun
Pověřený obecní úřad 21021 - Beroun

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 2145708
zahrada 289 147484
ovoc. sad 7 30941
travní p. 77 455205
lesní poz ostat.komunikace 1 809
lesní poz školka 2 34455
lesní poz 70 820569
vodní pl. rybník 2 393
vodní pl. tok přirozený 8 71517
vodní pl. tok umělý 16 10579
vodní pl. zamokřená pl. 1 226
zast. pl. společný dvůr 5 4331
zast. pl. 372 112156
ostat.pl. dráha 2 30492
ostat.pl. jiná plocha 145 116371
ostat.pl. manipulační pl. 19 22562
ostat.pl. neplodná půda 28 16651
ostat.pl. ostat.komunikace 104 106692
ostat.pl. silnice 18 74844
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12647
ostat.pl. zeleň 23 33972
Celkem KN 1429 4248604
Par. DKM 1429 4248604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 200
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 357
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 8
Celkem JED 20
LV 428
spoluvlastník 571

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2015
DKM-KPÚ 27.05.2013 1:1000 29.05.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1840 24.11.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 29.09.2020 06:22

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička