k.ú.: 651931 - Dolní Chobolice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565121 - Liběšice NUTS5 CZ0423565121
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 196 1077047
chmelnice 14 24227
zahrada 71 54620
ovoc. sad 2 7369
travní p. 53 106790
lesní poz 3 160439
vodní pl. nádrž umělá 2 2966
vodní pl. rybník 3 2023
vodní pl. tok přirozený 2 803
zast. pl. zbořeniště 5 2565
zast. pl. 41 19323
ostat.pl. dráha 4 28009
ostat.pl. jiná plocha 7 8490
ostat.pl. manipulační pl. 3 7318
ostat.pl. neplodná půda 28 13741
ostat.pl. ostat.komunikace 46 29795
ostat.pl. silnice 4 12169
Celkem KN 484 1557694
Par. KMD 484 1557694
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 41
LV 82
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 02.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 29.09.2020 06:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička