k.ú.: 651923 - Velká Chmelná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 285 1569972
zahrada 73 51190
ovoc. sad 1 2687
travní p. 200 597893
lesní poz 105 1073735
vodní pl. tok přirozený 1 11383
vodní pl. zamokřená pl. 1 101
zast. pl. společný dvůr 1 26
zast. pl. 79 37459
ostat.pl. dráha 6 39933
ostat.pl. jiná plocha 68 60164
ostat.pl. manipulační pl. 6 16302
ostat.pl. neplodná půda 163 79332
ostat.pl. ostat.komunikace 55 54675
ostat.pl. silnice 27 24037
Celkem KN 1071 3618889
Par. KMD 1071 3618889
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 78
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 99
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2013
S-SK GS 1:2880 1837 27.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 18.08.2019 13:58

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.