k.ú.: 651761 - Vlčí u Chlumčan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566233 - Chlumčany NUTS5 CZ0424566233
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1864218
zahrada 91 58338
ovoc. sad 7 22720
travní p. 16 12576
lesní poz 10 14189
vodní pl. nádrž umělá 3 10798
vodní pl. tok přirozený 15 13023
vodní pl. zamokřená pl. 1 2921
zast. pl. společný dvůr 2 581
zast. pl. zbořeniště 2 416
zast. pl. 137 54588
ostat.pl. dráha 2 28103
ostat.pl. jiná plocha 29 11883
ostat.pl. manipulační pl. 4 5969
ostat.pl. neplodná půda 63 61652
ostat.pl. ostat.komunikace 62 60827
ostat.pl. silnice 6 14277
ostat.pl. zeleň 2 772
Celkem KN 602 2237851
Par. DKM 317 270582
Par. KMD 285 1967269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 99
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 137
LV 186
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.03.2010
S-SK GS 1841 01.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 26.09.2020 01:37

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička