k.ú.: 651702 - Chlumany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550248 - Chlumany NUTS5 CZ0315550248
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 642 2848353
zahrada 131 103779
ovoc. sad 9 42364
travní p. 226 537751
lesní poz 181 1596440
vodní pl. nádrž umělá 4 11509
vodní pl. rybník 3 11305
vodní pl. tok přirozený 18 4020
vodní pl. tok umělý 58 11733
zast. pl. zbořeniště 3 321
zast. pl. 212 54540
ostat.pl. jiná plocha 84 31203
ostat.pl. manipulační pl. 25 36976
ostat.pl. neplodná půda 160 108602
ostat.pl. ostat.komunikace 82 110369
ostat.pl. silnice 41 51228
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6321
ostat.pl. zeleň 12 1489
Celkem KN 1893 5568303
Par. KMD 1893 5568303
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 31
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 3
Celkem BUD 206
obč.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 316
spoluvlastník 490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.10.2010
S-SK GS 1:2880 1837 18.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 29.09.2020 17:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička