k.ú.: 651559 - Chlum u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571393 - Hlinsko NUTS5 CZ0531571393
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 451 2183419
zahrada 193 62990
ovoc. sad 1 3875
travní p. 524 1493152
lesní poz 196 1083240
vodní pl. nádrž umělá 4 4568
vodní pl. rybník 1 25274
vodní pl. tok přirozený 38 12376
vodní pl. tok umělý 35 12371
zast. pl. společný dvůr 3 64
zast. pl. zbořeniště 11 2616
zast. pl. 199 54793
ostat.pl. jiná plocha 98 65662
ostat.pl. manipulační pl. 45 26970
ostat.pl. neplodná půda 124 339450
ostat.pl. ostat.komunikace 122 229774
ostat.pl. pohřeb. 1 1241
ostat.pl. silnice 10 48490
Celkem KN 2056 5650325
Par. KMD 2056 5650325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 103
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 192
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 268
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 01.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 17:12

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.