k.ú.: 651524 - Chlum nad Berounkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 540803 - Chlum NUTS5 CZ0326540803
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 3419474
zahrada 53 36134
travní p. 33 639146
lesní poz les s budovou 56 1809
lesní poz 46 3966766
vodní pl. nádrž přírodní 3 5144
vodní pl. nádrž umělá 6 15858
vodní pl. rybník 3 17734
vodní pl. tok přirozený 4 23571
vodní pl. tok umělý 9 8615
zast. pl. zbořeniště 1 422
zast. pl. 97 59167
ostat.pl. foto. elektrárna 3 19711
ostat.pl. jiná plocha 35 66361
ostat.pl. manipulační pl. 3 3919
ostat.pl. neplodná půda 45 88431
ostat.pl. ostat.komunikace 39 142623
ostat.pl. silnice 3 38206
ostat.pl. zeleň 1 3516
Celkem KN 586 8556607
Par. DKM 343 4933018
Par. KMD 243 3623589
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 56
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 145
LV 182
spoluvlastník 239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2011
DKM-KPÚ 25.05.2010 1:1000 25.05.2010 *)
KM-D 1:2880 17.06.1999 25.11.2011
S-SK GS 1:2880 1839 17.06.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.09.2020 06:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička