k.ú.: 651184 - Chleby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599620 - Chleby NUTS5 CZ0208599620
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1076 8431748
zahrada 129 90216
ovoc. sad 7 27400
travní p. 23 145251
lesní poz 5 39144
vodní pl. nádrž umělá 3 20273
vodní pl. tok přirozený 7 9364
vodní pl. tok umělý 138 108691
vodní pl. zamokřená pl. 1 1817
zast. pl. společný dvůr 2 1145
zast. pl. zbořeniště 3 4138
zast. pl. 282 197375
ostat.pl. jiná plocha 74 117862
ostat.pl. manipulační pl. 34 74109
ostat.pl. neplodná půda 94 38411
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1631
ostat.pl. ostat.komunikace 316 186428
ostat.pl. pohřeb. 2 4508
ostat.pl. silnice 19 68371
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 23348
Celkem KN 2222 9591230
Par. DKM 1 3
Par. KMD 2221 9591227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 115
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 12
Celkem BUD 265
byt.z. byt 12
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 400
spoluvlastník 700

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2014
S-SK GS 1:2880 1842 28.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 02.06.2020 17:27

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.