k.ú.: 651052 - Dolní Dvory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554481 - Cheb NUTS5 CZ0411554481
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 2332177
zahrada 12 9557
travní p. 18 68285
vodní pl. nádrž umělá 5 2827
vodní pl. tok umělý 14 15356
zast. pl. společný dvůr 2 482
zast. pl. zbořeniště 1 10
zast. pl. 85 146626
ostat.pl. jiná plocha 76 100968
ostat.pl. manipulační pl. 8 5841
ostat.pl. neplodná půda 23 37960
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 7230
ostat.pl. ostat.komunikace 81 70802
ostat.pl. silnice 48 181906
ostat.pl. zeleň 77 69012
Celkem KN 529 3049039
Par. DKM 529 3049039
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 6
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 78
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 77
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.01.2011
THM-V 1:2000 01.01.1973 31.01.2011
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 29.09.2020 17:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička