k.ú.: 650561 - Chacholice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571539 - Chrast NUTS5 CZ0531571539
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 350 1726023
zahrada 122 90445
ovoc. sad 6 28379
travní p. 24 81393
lesní poz 45 246465
vodní pl. nádrž přírodní 3 9782
vodní pl. tok přirozený 11 32706
vodní pl. tok umělý 11 3108
zast. pl. společný dvůr 1 163
zast. pl. zbořeniště 3 601
zast. pl. 154 61379
ostat.pl. jiná plocha 20 8025
ostat.pl. manipulační pl. 20 21991
ostat.pl. neplodná půda 43 15423
ostat.pl. ostat.komunikace 41 42626
ostat.pl. silnice 10 51753
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1093
ostat.pl. zeleň 1 825
Celkem KN 866 2422180
Par. DKM 864 2406998
Par. KMD 2 15182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 59
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 138
LV 229
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.04.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1988 23.04.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 02:22

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.