k.ú.: 650528 - Chabeřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534081 - Chabeřice NUTS5 CZ0205534081
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21123 - Zruč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 3480853
zahrada 186 143871
ovoc. sad 1 10605
travní p. 453 1741991
lesní poz les s budovou 4 133
lesní poz 102 1341026
vodní pl. nádrž umělá 15 24690
vodní pl. tok přirozený 3 81670
vodní pl. tok umělý 9 12263
vodní pl. zamokřená pl. 3 591
zast. pl. společný dvůr 3 1484
zast. pl. zbořeniště 2 106
zast. pl. 268 112169
ostat.pl. dráha 3 69332
ostat.pl. jiná plocha 280 321621
ostat.pl. manipulační pl. 24 61323
ostat.pl. neplodná půda 98 221888
ostat.pl. ostat.komunikace 117 251825
ostat.pl. silnice 9 61167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 318
ostat.pl. zeleň 18 12039
Celkem KN 1968 7950965
Par. DKM 1968 7950965
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 113
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 8
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 2
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 268
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 2
Celkem JED 8
LV 390
spoluvlastník 770

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2018
DKM-KPÚ 06.12.2005 1:1000 10.02.2006 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 31.10.2018 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.05.2019 06:54

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.