k.ú.: 650315 - Hvozdná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585289 - Hvozdná NUTS5 CZ0724585289
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 709 2585885
vinice 1 8
zahrada 501 326219
ovoc. sad 27 67484
travní p. 381 909017
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz ostat.komunikace 1 782
lesní poz 230 2448319
vodní pl. nádrž přírodní 1 1215
vodní pl. nádrž umělá 47 65435
vodní pl. rybník 2 30717
vodní pl. tok přirozený 36 19719
vodní pl. zamokřená pl. 2 2344
zast. pl. společný dvůr 6 700
zast. pl. zbořeniště 6 761
zast. pl. 646 169799
ostat.pl. jiná plocha 124 111493
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 320
ostat.pl. manipulační pl. 50 28220
ostat.pl. neplodná půda 115 82921
ostat.pl. ostat.komunikace 325 239974
ostat.pl. pohřeb. 5 3152
ostat.pl. silnice 13 51330
ostat.pl. skládka 1 2953
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 17310
ostat.pl. zeleň 245 116127
Celkem KN 3490 7282238
Par. DKM 3490 7282238
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 97
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 308
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 603
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 17
LV 881
spoluvlastník 1351

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.03.2016
DKM 1:1000 10.12.1995
S-SK ŠS 1:2880 1829 10.12.1995 původně jako ZMVM, vyhotovena DKM


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 18:03

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.