k.ú.: 650315 - Hvozdná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585289 - Hvozdná NUTS5 CZ0724585289
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 706 2583001
vinice 1 8
zahrada 502 325468
ovoc. sad 26 64666
travní p. 396 914802
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz ostat.komunikace 1 782
lesní poz 230 2448319
vodní pl. nádrž přírodní 1 1215
vodní pl. nádrž umělá 47 65435
vodní pl. rybník 2 30717
vodní pl. tok přirozený 36 19719
vodní pl. zamokřená pl. 2 2344
zast. pl. společný dvůr 6 700
zast. pl. zbořeniště 6 761
zast. pl. 649 170178
ostat.pl. jiná plocha 128 111881
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 320
ostat.pl. manipulační pl. 50 28220
ostat.pl. neplodná půda 115 82921
ostat.pl. ostat.komunikace 332 240147
ostat.pl. pohřeb. 5 3152
ostat.pl. silnice 13 51057
ostat.pl. skládka 1 2953
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 17272
ostat.pl. zeleň 245 116165
Celkem KN 3516 7282237
Par. DKM 3516 7282237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 311
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 606
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 17
LV 886
spoluvlastník 1365

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.03.2016
DKM 1:1000 10.12.1995
S-SK ŠS 1:2880 1829 10.12.1995 původně jako ZMVM, vyhotovena DKM


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 04:10

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.