k.ú.: 650064 - Solanec pod Soláněm - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542814 - Hutisko-Solanec NUTS5 CZ0723542814
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 398 1182239
zahrada 275 250119
ovoc. sad 1 4511
travní p. 1223 3422389
lesní poz les s budovou 1 16
lesní poz 968 10539984
vodní pl. rybník 1 677
vodní pl. tok přirozený 13 86885
vodní pl. zamokřená pl. 2 1697
zast. pl. zbořeniště 40 4098
zast. pl. 694 107485
ostat.pl. jiná plocha 106 55208
ostat.pl. manipulační pl. 35 24289
ostat.pl. neplodná půda 627 636860
ostat.pl. ostat.komunikace 208 161026
ostat.pl. pohřeb. 2 2889
ostat.pl. silnice 14 174184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 23780
Celkem KN 4616 16678336
Par. KMD 4616 16678336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 392
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 78
rozestav. 3
Celkem BUD 689
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 767
spoluvlastník 1043

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 26.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 05.12.2019 17:55

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.