k.ú.: 650064 - Solanec pod Soláněm - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542814 - Hutisko-Solanec NUTS5 CZ0723542814
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 395 1155900
zahrada 276 244344
ovoc. sad 1 4511
travní p. mez, stráň 2 2036
travní p. 1265 3486634
lesní poz les s budovou 1 16
lesní poz 968 10539984
vodní pl. rybník 1 677
vodní pl. tok přirozený 13 86885
vodní pl. zamokřená pl. 2 1697
zast. pl. zbořeniště 40 4098
zast. pl. 705 107449
ostat.pl. jiná plocha 109 56400
ostat.pl. manipulační pl. 35 24261
ostat.pl. neplodná půda 598 603482
ostat.pl. ostat.komunikace 210 159119
ostat.pl. pohřeb. 2 2889
ostat.pl. silnice 14 174184
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 23780
Celkem KN 4645 16678346
Par. KMD 4645 16678346
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 392
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 78
rozestav. 2
Celkem BUD 696
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 773
spoluvlastník 1051

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 26.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 15.07.2020 03:01

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.