k.ú.: 650013 - Hutisko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542814 - Hutisko-Solanec NUTS5 CZ0723542814
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 776642
zahrada 315 259829
ovoc. sad 3 11929
travní p. 1007 2662756
lesní poz 772 8651155
vodní pl. nádrž umělá 1 113
vodní pl. tok přirozený 14 28491
zast. pl. 603 92311
ostat.pl. jiná plocha 112 31874
ostat.pl. manipulační pl. 13 32650
ostat.pl. neplodná půda 504 483025
ostat.pl. ostat.komunikace 257 152888
ostat.pl. pohřeb. 2 1413
ostat.pl. silnice 12 36312
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7295
ostat.pl. zeleň 2 4847
Celkem KN 3940 13233530
Par. KMD 3940 13233530
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 318
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 87
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 73
rozestav. 5
Celkem BUD 587
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 1
Celkem JED 33
LV 681
spoluvlastník 916

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 30.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.12.2019 01:46

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.