k.ú.: 650013 - Hutisko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542814 - Hutisko-Solanec NUTS5 CZ0723542814
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 319 771029
zahrada 324 272035
ovoc. sad 3 11929
travní p. 1033 2672755
lesní poz 772 8651155
vodní pl. nádrž umělá 1 113
vodní pl. tok přirozený 14 28491
zast. pl. 615 91796
ostat.pl. jiná plocha 112 32183
ostat.pl. manipulační pl. 13 32650
ostat.pl. neplodná půda 482 466734
ostat.pl. ostat.komunikace 257 152879
ostat.pl. pohřeb. 2 1413
ostat.pl. silnice 12 36312
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7295
ostat.pl. zeleň 2 4847
Celkem KN 3963 13233616
Par. KMD 3963 13233616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 320
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 87
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 72
rozestav. 5
Celkem BUD 595
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 1
Celkem JED 33
LV 682
spoluvlastník 932

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 30.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 11.07.2020 20:29

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.