k.ú.: 649627 - Klenová u Hůrek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546798 - Nová Bystřice NUTS5 CZ0313546798
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 502511
zahrada 30 32297
travní p. 179 1544337
lesní poz 279 6855357
vodní pl. rybník 27 199932
vodní pl. tok umělý 51 21706
vodní pl. zamokřená pl. 7 9672
zast. pl. zbořeniště 1 126
zast. pl. 49 27011
ostat.pl. jiná plocha 103 110670
ostat.pl. manipulační pl. 9 17036
ostat.pl. neplodná půda 1 869
ostat.pl. ostat.komunikace 75 96855
ostat.pl. silnice 6 62639
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1367
ostat.pl. zeleň 6 393
Celkem KN 864 9482778
Par. DKM 513 2682474
Par. KMD 351 6800304
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 45
LV 62
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.01.2014
DKM-KPÚ 13.05.2011 1:1000 30.05.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1828 17.01.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 01.10.2020 07:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička