k.ú.: 649520 - Huntířov u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562521 - Huntířov NUTS5 CZ0421562521
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 1645873
zahrada 281 121423
travní p. 382 1598561
lesní poz 132 3160626
vodní pl. nádrž přírodní 3 777
vodní pl. nádrž umělá 2 1282
vodní pl. tok přirozený 1 4167
zast. pl. zbořeniště 98 22281
zast. pl. 222 78992
ostat.pl. jiná plocha 66 166566
ostat.pl. manipulační pl. 23 41241
ostat.pl. neplodná půda 80 134110
ostat.pl. ostat.komunikace 187 184538
ostat.pl. pohřeb. 1 3682
ostat.pl. silnice 16 69631
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13820
ostat.pl. zeleň 1 366
Celkem KN 1614 7247936
Par. KMD 1614 7247936
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 90
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 2
Celkem BUD 218
LV 243
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2014
KMD 26.11.2014 1:1000 26.11.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1843 25.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.08.2019 01:40

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.