k.ú.: 649317 - Humburky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570087 - Humburky NUTS5 CZ0521570087
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 328 1812185
zahrada 104 62488
travní p. 134 448437
vodní pl. nádrž přírodní 1 2496
vodní pl. tok přirozený 18 54522
vodní pl. tok umělý 12 2296
zast. pl. společný dvůr 6 1259
zast. pl. zbořeniště 4 1476
zast. pl. 186 65764
ostat.pl. jiná plocha 32 22860
ostat.pl. manipulační pl. 3 32130
ostat.pl. ostat.komunikace 65 32402
ostat.pl. silnice 13 30869
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2772
ostat.pl. zeleň 6 13259
Celkem KN 917 2585215
Par. KMD 917 2585215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 83
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 46
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 183
LV 230
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK GS 1:2880 1841 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 07:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.