k.ú.: 649236 - Hudčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513580 - Hudčice NUTS5 CZ020B513580
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 594 3573133
zahrada 193 112175
travní p. 528 1155591
lesní poz 99 3081438
vodní pl. nádrž umělá 6 45359
vodní pl. tok přirozený 58 19597
vodní pl. tok umělý 29 4601
zast. pl. zbořeniště 1 66
zast. pl. 209 107183
ostat.pl. dobývací prost. 24 56718
ostat.pl. dráha 26 64682
ostat.pl. jiná plocha 181 169995
ostat.pl. manipulační pl. 74 54771
ostat.pl. neplodná půda 76 141034
ostat.pl. ostat.komunikace 136 135939
ostat.pl. silnice 44 42339
Celkem KN 2278 8764621
Par. DKM 3 235
Par. KMD 2275 8764386
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 13
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 203
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 257
spoluvlastník 426

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2007
S-SK GS 1:2880 1830 31.10.2007 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 21:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.