k.ú.: 648957 - Hřensko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562513 - Hřensko NUTS5 CZ0421562513
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 2904
zahrada 90 27814
travní p. 48 77936
lesní poz les(ne hospodář) 32 6294336
lesní poz ostat.komunikace 1 6
lesní poz 68 2317768
vodní pl. tok přirozený 23 477088
zast. pl. společný dvůr 1 45
zast. pl. zbořeniště 34 5957
zast. pl. 172 38203
ostat.pl. jiná plocha 49 14184
ostat.pl. manipulační pl. 29 21529
ostat.pl. neplodná půda 90 51979
ostat.pl. ostat.komunikace 113 33342
ostat.pl. pohřeb. 2 718
ostat.pl. silnice 95 109925
ostat.pl. zeleň 10 3097
Celkem KN 860 9476831
Par. KMD 860 9476831
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. obchod 2
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo plav.úč. 9
Celkem BUD 168
byt.z. byt 8
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 16
LV 165
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 12.12.2012 1:1000 12.12.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1843 11.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.09.2020 05:32

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.