k.ú.: 648809 - Hrušovany nad Jevišovkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594156 - Hrušovany nad Jevišovkou NUTS5 CZ0647594156
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2120 18778221
vinice 143 483695
zahrada 814 363499
ovoc. sad 44 255569
travní p. 70 176493
lesní poz les(ne hospodář) 66 182845
lesní poz 201 1363062
vodní pl. nádrž přírodní 6 11246
vodní pl. nádrž umělá 11 283013
vodní pl. tok přirozený 80 223061
vodní pl. tok umělý 5 2252
vodní pl. zamokřená pl. 4 37975
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 21 4159
zast. pl. 1741 592205
ostat.pl. dráha 17 174167
ostat.pl. jiná plocha 575 351188
ostat.pl. manipulační pl. 158 549522
ostat.pl. neplodná půda 45 133434
ostat.pl. ostat.komunikace 697 992773
ostat.pl. pohřeb. 4 7823
ostat.pl. silnice 58 187142
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 41362
ostat.pl. zeleň 67 101317
Celkem KN 6959 25296055
GP 2 3644
Celkem ZE 2 3644
Par. DKM 6959 25296055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 801
č.p. byt.dům 19
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 30
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 148
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 202
bez čp/če jiná st. 218
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 107
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 4
s roz.jed 1
Celkem BUD 1687
byt.z. byt 302
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 2
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 12
obč.z. garáž 2
obč.z. rozest. 13
Celkem JED 366
LV 1855
spoluvlastník 2731

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2017
DKM-KPÚ 03.12.2014 1:1000 03.12.2014 *) JPÚ-upřesnění přídělů (určení hranic pozemků)
DKM-KPÚ 26.08.2013 1:1000 27.08.2013 *) část k.ú.-Lokalita U Cihelny
THM-V 1:1000 01.04.1965 08.12.2017 intravilán
Ins. A 1:2000 01.04.1956 08.12.2017 extravilán - fotoplán nad mapou dle I A, na části polohopis tachymetricky


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 01.10.2020 06:36

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička