k.ú.: 648671 - Hruška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 543543 - Hruška NUTS5 CZ0713543543
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 377 3665920
zahrada 141 111201
travní p. 14 10455
lesní poz 3 6404
vodní pl. rybník 1 6338
vodní pl. tok přirozený 5 49344
zast. pl. společný dvůr 1 154
zast. pl. zbořeniště 14 3323
zast. pl. 188 60940
ostat.pl. dráha 2 9909
ostat.pl. jiná plocha 53 25533
ostat.pl. manipulační pl. 50 58532
ostat.pl. neplodná půda 4 943
ostat.pl. ostat.komunikace 117 306361
ostat.pl. pohřeb. 1 1002
ostat.pl. silnice 6 38795
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6189
ostat.pl. zeleň 56 122951
Celkem KN 1034 4484294
Par. DKM 690 4292118
Par. KMD 344 192176
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 114
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 172
LV 266
spoluvlastník 395

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.01.2011
DKM-KPÚ 13.10.2010 1:1000 18.10.2010 *)
KM-D 1:2000 01.12.2000 10.01.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 29.09.2020 07:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička