k.ú.: 648311 - Stíčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571491 - Hrochův Týnec NUTS5 CZ0531571491
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1103087
zahrada 95 39801
ovoc. sad 3 12300
travní p. 33 48494
vodní pl. nádrž přírodní 1 1261
vodní pl. tok přirozený 8 24569
vodní pl. tok umělý 2 1803
vodní pl. zamokřená pl. 1 232
zast. pl. společný dvůr 4 1047
zast. pl. zbořeniště 4 542
zast. pl. 135 48043
ostat.pl. dráha 10 32171
ostat.pl. jiná plocha 37 92659
ostat.pl. manipulační pl. 17 24982
ostat.pl. neplodná půda 3 574
ostat.pl. ostat.komunikace 47 45831
ostat.pl. silnice 11 20194
ostat.pl. zeleň 26 52428
Celkem KN 574 1550018
PK 10 8963
Celkem ZE 10 8963
Par. DKM 210 1246127
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 131
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 197
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.07.2016
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2019.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 03:16

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.