k.ú.: 648299 - Hrochův Týnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53701 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571491 - Hrochův Týnec NUTS5 CZ0531571491
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 2 3933
orná půda 312 3871973
zahrada mez, stráň 2 1661
zahrada 381 250093
ovoc. sad 12 34043
travní p. 61 114368
lesní poz 12 111671
vodní pl. nádrž umělá 1 2962
vodní pl. rybník 1 4657
vodní pl. tok přirozený 21 95420
vodní pl. tok umělý 8 6055
zast. pl. společný dvůr 8 322
zast. pl. 661 160297
ostat.pl. dráha 7 19757
ostat.pl. jiná plocha 220 135150
ostat.pl. manipulační pl. 19 31618
ostat.pl. neplodná půda 49 240837
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 981
ostat.pl. ostat.komunikace 177 201893
ostat.pl. pohřeb. 1 5318
ostat.pl. silnice 46 143225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 26039
ostat.pl. zeleň 75 312647
Celkem KN 2083 5774920
Par. DKM 1966 5669973
Par. KMD 117 104947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 21
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 333
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 156
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 625
byt.z. byt 239
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. rozest. 60
Celkem JED 306
LV 921
spoluvlastník 1602

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.2020 2. část intravilánu - sever
DKM 1:1000 30.10.2018 1. část intravilánu - jih
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2015
S-SK GS 1:2880 1839 30.10.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 13.08.2022 01:51

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.