k.ú.: 648299 - Hrochův Týnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571491 - Hrochův Týnec NUTS5 CZ0531571491
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 2 3933
orná půda 366 3897648
zahrada mez, stráň 2 1661
zahrada 347 201037
ovoc. sad 16 42254
travní p. 60 101843
lesní poz 12 111671
vodní pl. nádrž umělá 2 6053
vodní pl. rybník 1 4657
vodní pl. tok přirozený 21 96875
vodní pl. tok umělý 8 6055
zast. pl. společný dvůr 7 284
zast. pl. zbořeniště 8 26601
zast. pl. 656 165166
ostat.pl. dráha 8 19994
ostat.pl. jiná plocha 170 89612
ostat.pl. manipulační pl. 49 66517
ostat.pl. neplodná půda 65 245509
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 669
ostat.pl. ostat.komunikace 163 193521
ostat.pl. pohřeb. 1 5318
ostat.pl. silnice 48 147043
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 26948
ostat.pl. zeleň 69 311433
Celkem KN 2086 5772302
Par. DKM 1143 5219792
Par. KMD 117 104947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 19
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 290
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 134
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 597
byt.z. byt 239
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 6
Celkem JED 246
LV 916
spoluvlastník 1544

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2018
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2015
S-SK GS 1:2880 1839 30.10.2018


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 27.09.2020 06:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička