k.ú.: 648299 - Hrochův Týnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571491 - Hrochův Týnec NUTS5 CZ0531571491
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 2 3933
orná půda 366 3898491
zahrada mez, stráň 2 1661
zahrada 340 200169
ovoc. sad 16 42254
travní p. 57 102337
lesní poz 12 111671
vodní pl. nádrž umělá 2 6053
vodní pl. rybník 1 4657
vodní pl. tok přirozený 21 96875
vodní pl. tok umělý 8 6055
zast. pl. společný dvůr 15 679
zast. pl. zbořeniště 8 26601
zast. pl. 651 164591
ostat.pl. dráha 8 19994
ostat.pl. jiná plocha 168 89570
ostat.pl. manipulační pl. 46 64777
ostat.pl. neplodná půda 65 246866
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 669
ostat.pl. ostat.komunikace 164 195221
ostat.pl. pohřeb. 1 5318
ostat.pl. silnice 42 145638
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 26948
ostat.pl. zeleň 69 311347
Celkem KN 2069 5772375
Par. DKM 1131 5219733
Par. KMD 116 104947
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 288
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 134
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 600
byt.z. byt 239
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 6
Celkem JED 246
LV 914
spoluvlastník 1538

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.10.2018
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2015
S-SK GS 1:2880 1839 30.10.2018


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.08.2019 14:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.