k.ú.: 648256 - Hroby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552917 - Radenín NUTS5 CZ0317552917
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 300 1642501
zahrada 77 79464
travní p. 96 258338
lesní poz 46 652340
vodní pl. nádrž umělá 2 13325
vodní pl. rybník 1 3806
vodní pl. tok přirozený 7 11234
vodní pl. tok umělý 27 5041
zast. pl. zbořeniště 4 1154
zast. pl. 103 42296
ostat.pl. jiná plocha 98 139957
ostat.pl. manipulační pl. 42 29456
ostat.pl. neplodná půda 34 35587
ostat.pl. ostat.komunikace 44 50904
ostat.pl. pohřeb. 2 3936
ostat.pl. silnice 37 43380
ostat.pl. skládka 4 2273
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4448
ostat.pl. zeleň 8 10009
Celkem KN 933 3029449
Par. DKM 129 878314
Par. KMD 804 2151135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 92
LV 152
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.10.2016
KMD 1:1000 24.06.2013
S-SK GS 1:2880 1824 17.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 29.09.2020 06:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička