k.ú.: 648230 - Hrobice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575046 - Hrobice NUTS5 CZ0532575046
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 3269084
zahrada 139 98420
travní p. 117 623764
lesní poz les s budovou 4 135
lesní poz 59 814767
vodní pl. nádrž umělá 1 998
vodní pl. rybník 1 274397
vodní pl. tok přirozený 29 224008
vodní pl. tok umělý 11 50477
vodní pl. zamokřená pl. 2 2390
zast. pl. společný dvůr 5 229
zast. pl. 173 84383
ostat.pl. jiná plocha 102 217144
ostat.pl. manipulační pl. 27 72293
ostat.pl. neplodná půda 12 20955
ostat.pl. ostat.komunikace 86 126018
ostat.pl. silnice 27 210182
ostat.pl. zeleň 28 59309
Celkem KN 1184 6148953
Par. DKM 1184 6148953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 22
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 165
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 313
spoluvlastník 468

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 11.07.2012
DKM 1:1000 30.06.2009
ZMVM 1:2000 20.02.1992 11.07.2012
S-SK GS 1:2880 1840 20.02.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 20.09.2020 23:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.