k.ú.: 647942 - Klisinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549410 - Hrazany NUTS5 CZ0314549410
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 844717
zahrada 46 32989
travní p. 141 239826
lesní poz 57 480072
vodní pl. nádrž přírodní 4 1925
vodní pl. nádrž umělá 7 27392
vodní pl. rybník 2 26093
vodní pl. tok umělý 34 3852
zast. pl. zbořeniště 1 340
zast. pl. 42 25921
ostat.pl. jiná plocha 3 8372
ostat.pl. manipulační pl. 4 4720
ostat.pl. neplodná půda 31 11857
ostat.pl. ostat.komunikace 44 32708
ostat.pl. silnice 2 13302
Celkem KN 592 1754086
Par. KMD 592 1754086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 41
LV 62
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2013
S-SK GS 1:2880 1830 20.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 26.09.2020 17:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička