k.ú.: 647411 - Černíč u Hradešic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556319 - Hradešice NUTS5 CZ0322556319
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 607 1996695
zahrada 49 23853
travní p. 477 1006705
lesní poz 302 676005
vodní pl. nádrž přírodní 1 827
vodní pl. rybník 5 217137
vodní pl. tok přirozený 8 25047
vodní pl. tok umělý 32 6400
vodní pl. zamokřená pl. 11 24620
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 61 41824
ostat.pl. jiná plocha 37 27195
ostat.pl. manipulační pl. 12 7604
ostat.pl. neplodná půda 126 150868
ostat.pl. ostat.komunikace 96 83330
ostat.pl. silnice 3 16159
Celkem KN 1828 4304387
Par. KMD 1828 4304387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 59
LV 135
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2012
S-SK GS 1:2880 1837 16.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 05.06.2020 02:22

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.