k.ú.: 647276 - Hrádek u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556301 - Hrádek NUTS5 CZ0322556301
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 514 1725414
zahrada 295 204825
ovoc. sad 3 7616
travní p. mez, stráň 17 11879
travní p. 1177 2154405
lesní poz 544 2213527
vodní pl. rybník 9 44867
vodní pl. tok přirozený 209 62432
vodní pl. tok umělý 132 21753
vodní pl. zamokřená pl. 5 1088
zast. pl. společný dvůr 4 567
zast. pl. zbořeniště 2 187
zast. pl. 371 114471
ostat.pl. dráha 8 77530
ostat.pl. jiná plocha 198 86744
ostat.pl. manipulační pl. 56 62773
ostat.pl. mez, stráň 14 3758
ostat.pl. neplodná půda 857 229419
ostat.pl. ostat.komunikace 391 135946
ostat.pl. silnice 46 77649
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 24269
ostat.pl. zeleň 6 8687
Celkem KN 4888 7269806
Par. DKM 4888 7269806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 225
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 13
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 368
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 26
Celkem JED 68
LV 483
spoluvlastník 871

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 09.12.2008
DKM 1:1000 09.12.2008
ZMVM 1:2000 30.05.1990 09.12.2008 map. extr.
THM-V 1:2000 31.12.1978 09.12.2008 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837 09.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.07.2019 07:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.