k.ú.: 647276 - Hrádek u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556301 - Hrádek NUTS5 CZ0322556301
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 595 1731799
zahrada 284 196857
ovoc. sad 3 7616
travní p. mez, stráň 8 3456
travní p. 1333 2164583
lesní poz 548 2211922
vodní pl. rybník 9 44867
vodní pl. tok přirozený 205 60901
vodní pl. tok umělý 132 20529
vodní pl. zamokřená pl. 5 1088
zast. pl. společný dvůr 7 1091
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 372 114471
ostat.pl. dráha 8 77530
ostat.pl. jiná plocha 211 87478
ostat.pl. manipulační pl. 58 63128
ostat.pl. mez, stráň 4 165
ostat.pl. neplodná půda 974 234734
ostat.pl. ostat.komunikace 412 136868
ostat.pl. silnice 46 77649
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 24269
ostat.pl. zeleň 6 8687
Celkem KN 5251 7269806
Par. DKM 5251 7269806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 225
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 13
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 368
byt.z. byt 42
byt.z. garáž 26
Celkem JED 68
LV 485
spoluvlastník 877

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 09.12.2008
DKM 1:1000 09.12.2008
ZMVM 1:2000 30.05.1990 09.12.2008 map. extr.
THM-V 1:2000 31.12.1978 09.12.2008 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837 09.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 22.05.2019 01:10

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.