k.ú.: 647233 - Hradec nad Svitavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 572691 - Hradec nad Svitavou NUTS5 CZ0533572691
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 608 14866515
zahrada 1011 598435
ovoc. sad 19 39554
travní p. 416 2863901
lesní poz ostat.komunikace 1 348
lesní poz 171 3771134
vodní pl. nádrž umělá 4 16684
vodní pl. tok přirozený 11 105617
vodní pl. tok umělý 6 47377
zast. pl. společný dvůr 8 5562
zast. pl. zbořeniště 22 11456
zast. pl. 834 256845
ostat.pl. dráha 6 234076
ostat.pl. jiná plocha 226 283073
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 127
ostat.pl. manipulační pl. 208 259921
ostat.pl. neplodná půda 43 27814
ostat.pl. ostat.komunikace 440 711612
ostat.pl. pohřeb. 1 3120
ostat.pl. silnice 59 305914
ostat.pl. skládka 3 82964
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 18033
ostat.pl. zeleň 66 200271
Celkem KN 4172 24710353
Par. DKM 4113 23162753
Par. KMD 59 1547600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 223
č.p. byt.dům 12
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 314
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 68
bez čp/če jiná st. 83
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 782
byt.z. byt 75
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 12
Celkem JED 101
LV 979
spoluvlastník 1441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.04.2013
KMD 1:1000 14.04.2013
DKM-KPÚ 13.10.2010 1:1000 12.11.2010 *)
DKM-KPÚ 23.08.2006 1:1000 23.11.2006 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.12.2006
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.04.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 26.09.2020 01:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička