k.ú.: 647187 - Nový Hradec Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 254169
zahrada 1316 663763
travní p. 270 417832
lesní poz 111 18732027
vodní pl. nádrž umělá 4 2163
vodní pl. rybník 4 165740
vodní pl. tok přirozený 37 91837
vodní pl. tok umělý 7 2574
vodní pl. zamokřená pl. 49 31256
zast. pl. společný dvůr 23 3646
zast. pl. zbořeniště 16 10692
zast. pl. 3032 810674
ostat.pl. jiná plocha 756 768131
ostat.pl. manipulační pl. 153 321481
ostat.pl. neplodná půda 47 33586
ostat.pl. ostat.komunikace 1145 1316455
ostat.pl. pohřeb. 5 291235
ostat.pl. silnice 52 67338
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 514789
ostat.pl. zeleň 172 239374
Celkem KN 7375 24738762
Par. DKM 7375 24738762
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 220
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 75
č.p. rod.dům 935
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 13
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 28
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 240
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1030
bez čp/če jiná st. 152
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 60
bez čp/če rod.dům 7
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 77
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 2949
byt.z. byt 8347
byt.z. garáž 193
byt.z. j.nebyt 539
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 9
obč.z. byt 390
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 49
Celkem JED 9537
LV 9975
spoluvlastník 22490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.01.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 06.01.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 06.01.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 23:39

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.