k.ú.: 647187 - Nový Hradec Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 258373
zahrada 1299 663562
travní p. 271 418146
lesní poz 108 18708124
vodní pl. nádrž umělá 4 2163
vodní pl. rybník 4 165740
vodní pl. tok přirozený 37 91837
vodní pl. tok umělý 7 2574
vodní pl. zamokřená pl. 49 31317
zast. pl. společný dvůr 26 3777
zast. pl. zbořeniště 16 10692
zast. pl. 3036 809660
ostat.pl. jiná plocha 744 765580
ostat.pl. manipulační pl. 152 327253
ostat.pl. neplodná půda 50 57692
ostat.pl. ostat.komunikace 1075 1313095
ostat.pl. pohřeb. 5 291235
ostat.pl. silnice 42 63221
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 39 514789
ostat.pl. zeleň 169 239922
Celkem KN 7270 24738752
Par. DKM 7270 24738752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 217
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 14
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 74
č.p. rod.dům 935
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 13
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 28
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 239
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1029
bez čp/če jiná st. 152
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 61
bez čp/če rod.dům 8
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 77
bez čp/če výroba 29
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 2950
byt.z. byt 8347
byt.z. garáž 193
byt.z. j.nebyt 539
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 9
obč.z. byt 314
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 24
Celkem JED 9436
LV 9766
spoluvlastník 21898

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.01.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 06.01.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 06.01.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.05.2019 17:04

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.