k.ú.: 646806 - Ostrov u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548359 - Ostrov NUTS5 CZ0631548359
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 1374882
zahrada 66 41650
travní p. 183 491232
lesní poz les s budovou 1 54
lesní poz 108 336087
vodní pl. nádrž umělá 3 2472
vodní pl. tok přirozený 7 22050
vodní pl. tok umělý 1 66
vodní pl. zamokřená pl. 1 237
zast. pl. zbořeniště 2 1886
zast. pl. 81 34439
ostat.pl. dráha 1 16828
ostat.pl. jiná plocha 42 16771
ostat.pl. manipulační pl. 22 21002
ostat.pl. neplodná půda 98 77279
ostat.pl. ostat.komunikace 46 40726
ostat.pl. silnice 24 47506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 402
Celkem KN 922 2525569
Par. KMD 922 2525569
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 79
LV 109
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2009
S-SK GS 1:2880 1838 26.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 17.08.2019 23:36

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.