k.ú.: 646792 - Hradec u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568724 - Hradec NUTS5 CZ0631568724
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 273 2203114
zahrada 157 115426
ovoc. sad 12 7123
travní p. 252 768803
lesní poz les(ne hospodář) 1 2390
lesní poz ostat.komunikace 2 6079
lesní poz 108 2246782
vodní pl. nádrž umělá 5 4180
vodní pl. rybník 2 6302
vodní pl. tok přirozený 9 13248
zast. pl. zbořeniště 3 794
zast. pl. 159 69005
ostat.pl. jiná plocha 29 13855
ostat.pl. manipulační pl. 19 34421
ostat.pl. neplodná půda 54 31435
ostat.pl. ostat.komunikace 145 91974
ostat.pl. silnice 31 52751
Celkem KN 1261 5667682
Par. KMD 1261 5667682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 155
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 238
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2011
S-SK GS 1:2880 1838 09.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 30.09.2020 03:47

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička