k.ú.: 646792 - Hradec u Ledče nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568724 - Hradec NUTS5 CZ0631568724
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 265 2203259
zahrada 157 115595
ovoc. sad 12 7123
travní p. 251 769037
lesní poz les(ne hospodář) 1 2390
lesní poz ostat.komunikace 2 6079
lesní poz 108 2246782
vodní pl. nádrž umělá 5 4180
vodní pl. rybník 2 6302
vodní pl. tok přirozený 9 13248
zast. pl. zbořeniště 3 794
zast. pl. 155 69463
ostat.pl. jiná plocha 25 13422
ostat.pl. manipulační pl. 17 33749
ostat.pl. neplodná půda 54 31435
ostat.pl. ostat.komunikace 145 92073
ostat.pl. silnice 31 52751
Celkem KN 1242 5667682
Par. KMD 1242 5667682
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 152
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 231
spoluvlastník 308

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2011
S-SK GS 1:2880 1838 09.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.08.2019 13:43

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.