k.ú.: 646733 - Lhotka u Hradčovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592200 - Hradčovice NUTS5 CZ0722592200
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 490 1401106
zahrada 123 64365
travní p. 399 670190
lesní poz 77 299306
vodní pl. nádrž umělá 1 8401
zast. pl. zbořeniště 20 3704
zast. pl. 163 51622
ostat.pl. jiná plocha 248 234711
ostat.pl. manipulační pl. 37 24193
ostat.pl. neplodná půda 22 20904
ostat.pl. ostat.komunikace 98 103004
ostat.pl. silnice 45 11462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2190
ostat.pl. zeleň 2 10116
Celkem KN 1726 2905274
Par. DKM 1178 2504581
Par. KMD 548 400693
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 93
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 157
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 316
spoluvlastník 992

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 17.02.2016
DKM-KPÚ 1:1000 21.02.2012
KM-D 1:1000 16.04.2000 23.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1827 16.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 11.12.2019 01:16

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.