k.ú.: 646547 - Hrabová u Dubicka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553221 - Hrabová NUTS5 CZ0715553221
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 703 2493228
zahrada 305 177736
ovoc. sad 2 7776
travní p. 241 634215
lesní poz 82 4016626
vodní pl. nádrž umělá 3 2155
vodní pl. tok přirozený 65 81337
vodní pl. tok umělý 5 1781
zast. pl. společný dvůr 5 480
zast. pl. zbořeniště 5 1122
zast. pl. 333 116544
ostat.pl. dráha 4 25231
ostat.pl. jiná plocha 88 186667
ostat.pl. manipulační pl. 50 157468
ostat.pl. neplodná půda 56 38357
ostat.pl. ostat.komunikace 169 108995
ostat.pl. silnice 19 41774
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 19605
ostat.pl. zeleň 25 3570
Celkem KN 2169 8114667
Par. KMD 2169 8114667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 192
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 10
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 53
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 327
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 379
spoluvlastník 502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.05.2017
KM-D 1:2000 01.07.2003 10.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1883 01.07.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.08.2019 13:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.