k.ú.: 646423 - Hraběšín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531413 - Hraběšín NUTS5 CZ0205531413
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 496 3049789
zahrada 111 77842
ovoc. sad 5 16051
travní p. 88 102871
lesní poz 138 4325208
vodní pl. nádrž umělá 1 2269
vodní pl. rybník 2 5356
vodní pl. tok přirozený 10 45714
vodní pl. tok umělý 54 9516
vodní pl. zamokřená pl. 2 921
zast. pl. společný dvůr 8 1495
zast. pl. zbořeniště 3 919
zast. pl. 121 60780
ostat.pl. jiná plocha 14 3804
ostat.pl. manipulační pl. 34 29366
ostat.pl. neplodná půda 10 34932
ostat.pl. ostat.komunikace 65 105472
ostat.pl. silnice 1 41286
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7938
ostat.pl. zeleň 15 2075
Celkem KN 1179 7923604
Par. KMD 1179 7923604
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 16
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 114
LV 174
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2011
S-SK GS 1838 29.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 23.09.2020 22:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička