k.ú.: 646393 - Hrabenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540978 - Ruda nad Moravou NUTS5 CZ0715540978
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 1262987
zahrada 469 260236
ovoc. sad školka 2 3067
travní p. 585 1467975
lesní poz 316 2607755
vodní pl. nádrž umělá 2 282
vodní pl. tok přirozený 18 19891
vodní pl. tok umělý 28 2393
vodní pl. zamokřená pl. 3 482
zast. pl. společný dvůr 7 687
zast. pl. zbořeniště 11 3530
zast. pl. 367 82615
ostat.pl. dráha 1 4050
ostat.pl. jiná plocha 71 33916
ostat.pl. manipulační pl. 6 16626
ostat.pl. neplodná půda 342 181380
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 592
ostat.pl. ostat.komunikace 309 175477
ostat.pl. silnice 5 38527
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17937
ostat.pl. zeleň 2 2080
Celkem KN 2851 6182485
Par. KMD 2851 6182485
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 261
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 360
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 446
spoluvlastník 711

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2012
S-SK ŠS 1835 21.02.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 12:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.