k.ú.: 646393 - Hrabenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540978 - Ruda nad Moravou NUTS5 CZ0715540978
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 1262875
zahrada 469 260167
ovoc. sad školka 2 3067
travní p. 589 1468312
lesní poz 320 2609900
vodní pl. nádrž umělá 2 282
vodní pl. tok přirozený 18 19891
vodní pl. tok umělý 27 2264
vodní pl. zamokřená pl. 3 482
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 10 3448
zast. pl. 370 82874
ostat.pl. dráha 1 4050
ostat.pl. jiná plocha 79 34518
ostat.pl. manipulační pl. 6 16626
ostat.pl. neplodná půda 340 180659
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 592
ostat.pl. ostat.komunikace 309 173920
ostat.pl. silnice 5 38527
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17937
ostat.pl. zeleň 2 2080
Celkem KN 2860 6182486
Par. KMD 2860 6182486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 263
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 363
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 446
spoluvlastník 708

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2012
S-SK ŠS 1835 21.02.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 07:28

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.