k.ú.: 646342 - Hovězí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542768 - Hovězí NUTS5 CZ0723542768
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 958 1679594
zahrada 650 361614
ovoc. sad 9 36855
travní p. mez, stráň 18 6594
travní p. 3977 6818815
lesní poz 1637 10788143
vodní pl. nádrž umělá 1 645
vodní pl. tok přirozený 138 156202
vodní pl. tok umělý 4 9633
vodní pl. zamokřená pl. 14 13503
zast. pl. společný dvůr 2 83
zast. pl. zbořeniště 37 5558
zast. pl. 1316 242657
ostat.pl. dráha 7 43491
ostat.pl. jiná plocha 417 131730
ostat.pl. manipulační pl. 138 69216
ostat.pl. neplodná půda 1303 1266695
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 566
ostat.pl. ostat.komunikace 704 402594
ostat.pl. silnice 194 78688
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 14366
ostat.pl. zeleň 4 6306
Celkem KN 11536 22133548
Par. KMD 11536 22133548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 301
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 405
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 17
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 79
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 310
rozestav. 8
Celkem BUD 1285
byt.z. byt 90
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 96
LV 1448
spoluvlastník 2186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1829 02.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 11.12.2019 02:16

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.