k.ú.: 646181 - Přechovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536547 - Přechovice NUTS5 CZ0316536547
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 358296
zahrada 52 59958
ovoc. sad 1 5367
travní p. 188 2023932
lesní poz 111 912742
vodní pl. nádrž umělá 4 2972
vodní pl. tok přirozený 4 30766
vodní pl. tok umělý 21 22337
vodní pl. zamokřená pl. 1 1853
zast. pl. 93 32294
ostat.pl. dráha 4 29229
ostat.pl. jiná plocha 22 14326
ostat.pl. manipulační pl. 10 19844
ostat.pl. neplodná půda 94 271387
ostat.pl. ostat.komunikace 62 125946
ostat.pl. silnice 12 45880
Celkem KN 716 3957129
Par. DKM 381 2801803
Par. KMD 335 1155326
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 93
LV 124
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.08.2017
DKM-KPÚ 08.10.2010 1:1000 14.10.2010 *) KPÚ
S-SK GS 1:2880 1837 18.08.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 30.09.2020 18:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička