k.ú.: 646172 - Milejovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536539 - Milejovice NUTS5 CZ0316536539
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 2205334
zahrada 62 67494
ovoc. sad 5 31530
travní p. 131 2021213
lesní poz 176 1263153
vodní pl. nádrž umělá 5 88268
vodní pl. tok umělý 11 8665
zast. pl. zbořeniště 1 144
zast. pl. 80 40320
ostat.pl. jiná plocha 24 20058
ostat.pl. manipulační pl. 11 9304
ostat.pl. neplodná půda 53 219949
ostat.pl. ostat.komunikace 66 221817
ostat.pl. silnice 5 39327
Celkem KN 740 6236576
Par. DKM 385 4897517
Par. KMD 355 1339059
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 79
LV 148
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2017
DKM-KPÚ 1:1000 14.12.2011
S-SK GS 1:2880 1837 23.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 26.09.2020 01:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička