k.ú.: 646164 - Hoštice u Volyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551121 - Hoštice NUTS5 CZ0316551121
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 871376
zahrada 132 93098
travní p. 173 2170168
lesní poz 83 437872
vodní pl. nádrž umělá 2 5715
vodní pl. tok umělý 4 2729
zast. pl. společný dvůr 3 6332
zast. pl. zbořeniště 5 702
zast. pl. 137 44368
ostat.pl. jiná plocha 27 11192
ostat.pl. manipulační pl. 11 15368
ostat.pl. neplodná půda 44 99430
ostat.pl. ostat.komunikace 62 121280
ostat.pl. pohřeb. 2 2156
ostat.pl. silnice 4 37459
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1110
Celkem KN 746 3920355
Par. DKM 296 3253738
Par. KMD 450 666617
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 2
Celkem BUD 134
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 5
Celkem JED 19
LV 182
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2017
DKM-KPÚ 18.05.2011 1:1000 20.05.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1837 26.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.09.2020 08:58

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.