k.ú.: 646148 - Hošťalovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571482 - Hošťalovice NUTS5 CZ0531571482
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 162 886858
zahrada 99 57588
travní p. 105 383690
lesní poz 35 344175
vodní pl. nádrž umělá 1 7407
zast. pl. společný dvůr 2 58
zast. pl. zbořeniště 1 202
zast. pl. 82 35025
ostat.pl. jiná plocha 16 3808
ostat.pl. manipulační pl. 7 14601
ostat.pl. neplodná půda 13 2376
ostat.pl. ostat.komunikace 50 31643
ostat.pl. pohřeb. 1 653
ostat.pl. silnice 11 10328
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10058
ostat.pl. zeleň 1 14
Celkem KN 592 1788484
Par. KMD 592 1788484
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 38
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 75
LV 110
spoluvlastník 158

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2009
S-SK GS 1:2880 1838 07.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 15:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.