k.ú.: 646059 - Hošťálková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542750 - Hošťálková NUTS5 CZ0723542750
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1752 3864304
zahrada 537 268016
ovoc. sad 8 29354
travní p. 2397 4479596
lesní poz les s budovou 2 14
lesní poz 1799 16493677
vodní pl. nádrž umělá 1 703
vodní pl. rybník 2 6180
vodní pl. tok přirozený 97 91412
vodní pl. tok umělý 6 1920
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 6
zast. pl. společný dvůr 58 19922
zast. pl. zbořeniště 75 11797
zast. pl. 1183 266247
ostat.pl. jiná plocha 494 159679
ostat.pl. manipulační pl. 187 148981
ostat.pl. neplodná půda 839 537660
ostat.pl. ostat.komunikace 686 384347
ostat.pl. pohřeb. 3 6914
ostat.pl. silnice 81 93841
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22019
ostat.pl. zeleň 11 9314
Celkem KN 10224 26895903
Par. DKM 119 591809
Par. KMD 10105 26304094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 246
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 378
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 25
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 84
bez čp/če jiná st. 100
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 217
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 5
Celkem BUD 1142
byt.z. byt 102
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 8
Celkem JED 118
LV 1537
spoluvlastník 3013

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
DKM-KPÚ 26.04.2001 1:1000 01.09.2006 *) jednoduchá pozemková úprava
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.11.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 16.12.2019 03:43

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.