k.ú.: 646059 - Hošťálková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542750 - Hošťálková NUTS5 CZ0723542750
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1753 3858019
zahrada 540 269758
ovoc. sad 8 29354
travní p. 2406 4487685
lesní poz les s budovou 2 14
lesní poz 1800 16493677
vodní pl. nádrž umělá 1 703
vodní pl. rybník 2 6180
vodní pl. tok přirozený 98 91480
vodní pl. tok umělý 6 1920
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 6
zast. pl. společný dvůr 58 19922
zast. pl. zbořeniště 75 11797
zast. pl. 1191 267038
ostat.pl. jiná plocha 496 159140
ostat.pl. manipulační pl. 186 148910
ostat.pl. neplodná půda 835 534077
ostat.pl. ostat.komunikace 689 384135
ostat.pl. pohřeb. 3 6914
ostat.pl. silnice 81 93841
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 22019
ostat.pl. zeleň 11 9314
Celkem KN 10247 26895903
Par. DKM 119 591790
Par. KMD 10128 26304113
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 246
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 382
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 25
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 84
bez čp/če jiná st. 101
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 218
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 5
Celkem BUD 1150
byt.z. byt 102
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 8
Celkem JED 118
LV 1539
spoluvlastník 3025

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
DKM-KPÚ 26.04.2001 1:1000 01.09.2006 *) jednoduchá pozemková úprava
S-SK ŠS 1:2880 1829 30.11.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 14.07.2020 09:00

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.