k.ú.: 645869 - Hostokryje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 542377 - Senomaty NUTS5 CZ020C542377
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 2410730
chmelnice 9 44060
zahrada 70 53255
ovoc. sad 2 7343
travní p. 28 95217
lesní poz les(ne hospodář) 8 8590
lesní poz 72 354319
vodní pl. nádrž umělá 8 37445
vodní pl. tok umělý 9 29891
zast. pl. zbořeniště 5 2886
zast. pl. 109 60494
ostat.pl. dráha 2 5946
ostat.pl. jiná plocha 29 18093
ostat.pl. manipulační pl. 23 48915
ostat.pl. neplodná půda 69 99411
ostat.pl. ostat.komunikace 26 42849
ostat.pl. silnice 5 34422
Celkem KN 767 3353866
Par. DKM 765 3353820
Par. KMD 2 46
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 106
LV 147
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.12.2018
KMD 1:1000 02.10.2009 28.12.2018 intravilán
DKM-KPÚ 23.12.2008 1:1000 10.03.2009 *) Z-65/2009-212
KM-D 1:2880 01.08.2000 02.10.2009
S-SK GS 1:2880 1841 01.08.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 27.09.2020 06:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička