k.ú.: 645788 - Hostišová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585254 - Hostišová NUTS5 CZ0724585254
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 390 1566974
zahrada 225 160888
ovoc. sad 35 151001
travní p. 131 209428
lesní poz 91 250730
vodní pl. nádrž umělá 1 48
vodní pl. tok přirozený 9 13241
vodní pl. tok umělý 2 1678
zast. pl. společný dvůr 1 213
zast. pl. zbořeniště 11 1638
zast. pl. 218 51726
ostat.pl. jiná plocha 39 22509
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 184
ostat.pl. manipulační pl. 6 30040
ostat.pl. neplodná půda 85 60312
ostat.pl. ostat.komunikace 91 112870
ostat.pl. silnice 2 11951
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2457
ostat.pl. zeleň 6 601
Celkem KN 1347 2648489
Par. DKM 1347 2648489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 129
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 214
LV 354
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.08.2015 1:1000 07.08.2015 *)
DKM 1:1000 02.04.2007
S-SK ŠD 1:2500 1930 02.04.2007
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1930


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.07.2020 20:28

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.