k.ú.: 645770 - Hostinné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579297 - Hostinné NUTS5 CZ0525579297
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 1118362
zahrada 636 424868
ovoc. sad 90 118811
travní p. 428 1279858
lesní poz 126 3146943
vodní pl. nádrž umělá 3 11130
vodní pl. tok přirozený 11 219032
vodní pl. tok umělý 8 14387
zast. pl. společný dvůr 11 3361
zast. pl. zbořeniště 15 4695
zast. pl. 1710 443229
ostat.pl. dráha 23 140275
ostat.pl. jiná plocha 222 115959
ostat.pl. manipulační pl. 126 376317
ostat.pl. neplodná půda 87 75215
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1538
ostat.pl. ostat.komunikace 290 280668
ostat.pl. pohřeb. 2 904
ostat.pl. silnice 27 95453
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 52691
ostat.pl. zeleň 51 143162
Celkem KN 3961 8066858
Par. DKM 3961 8066858
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 328
č.p. byt.dům 68
č.p. doprava 2
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 310
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 26
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 514
bez čp/če jiná st. 133
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 49
bez čp/če rod.rekr 59
bez čp/če tech.vyb 39
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 12
vod.dílo hráz pod 4
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1676
byt.z. byt 664
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 24
obč.z. byt 77
Celkem JED 774
LV 2101
spoluvlastník 3780

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2007
THM-V 1:1000 01.01.1979 22.11.2007
FÚO 1:2000 01.01.1979 22.11.2007
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 21.08.2019 16:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.