k.ú.: 645575 - Hospozín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532339 - Hospozín NUTS5 CZ0203532339
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 516 7306165
zahrada 148 101211
ovoc. sad 4 15432
travní p. 8 4719
lesní poz 2 6380
vodní pl. nádrž umělá 1 38028
vodní pl. rybník 2 18783
vodní pl. tok přirozený 19 12678
vodní pl. tok umělý 1 4201
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 46
vodní pl. zamokřená pl. 31 33633
zast. pl. zbořeniště 10 2187
zast. pl. 295 142729
ostat.pl. dráha 9 20876
ostat.pl. jiná plocha 58 78229
ostat.pl. manipulační pl. 33 43174
ostat.pl. neplodná půda 10 30251
ostat.pl. ostat.komunikace 72 75968
ostat.pl. pohřeb. 1 2349
ostat.pl. silnice 22 122033
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8705
ostat.pl. zeleň 7 822
Celkem KN 1254 8068599
Par. KMD 1254 8068599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 145
č.p. byt.dům 9
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 287
byt.z. byt 37
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 57
LV 403
spoluvlastník 694

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2017
S-SK GS 1:2880 1840 06.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 05.06.2020 00:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.