k.ú.: 645575 - Hospozín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532339 - Hospozín NUTS5 CZ0203532339
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21242 - Velvary

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 516 7306165
zahrada 148 101211
ovoc. sad 4 15432
travní p. 8 4719
lesní poz 2 6380
vodní pl. nádrž umělá 1 38028
vodní pl. rybník 2 18783
vodní pl. tok přirozený 19 12678
vodní pl. tok umělý 1 4201
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 46
vodní pl. zamokřená pl. 31 33633
zast. pl. zbořeniště 10 2187
zast. pl. 294 142860
ostat.pl. dráha 9 20876
ostat.pl. jiná plocha 55 76948
ostat.pl. manipulační pl. 33 44262
ostat.pl. neplodná půda 10 30251
ostat.pl. ostat.komunikace 72 76030
ostat.pl. pohřeb. 1 2349
ostat.pl. silnice 22 122033
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8705
ostat.pl. zeleň 7 822
Celkem KN 1250 8068599
Par. KMD 1250 8068599
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 162
č.p. byt.dům 9
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 20
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 286
byt.z. byt 37
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 4
Celkem JED 57
LV 405
spoluvlastník 704

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2017
S-SK GS 1:2880 1840 06.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 16.07.2019 12:36

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.