k.ú.: 645567 - Škrobočov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551104 - Hoslovice NUTS5 CZ0316551104
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 6474
zahrada 24 17239
travní p. 236 896758
lesní poz 80 235991
vodní pl. nádrž umělá 1 647
vodní pl. tok přirozený 1 906
vodní pl. tok umělý 3 748
vodní pl. zamokřená pl. 1 845
zast. pl. společný dvůr 2 361
zast. pl. zbořeniště 1 130
zast. pl. 21 10030
ostat.pl. jiná plocha 3 363
ostat.pl. manipulační pl. 3 825
ostat.pl. neplodná půda 173 108554
ostat.pl. ostat.komunikace 31 26624
ostat.pl. silnice 2 3998
Celkem KN 585 1310493
Par. KMD 585 1310493
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 21
LV 58
spoluvlastník 85

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2016
S-SK GS 1:2880 1837 25.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 30.09.2020 06:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička