k.ú.: 645541 - Hodějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551104 - Hoslovice NUTS5 CZ0316551104
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 1301733
zahrada 56 49042
travní p. 331 1523812
lesní poz 84 508145
vodní pl. nádrž umělá 2 2031
vodní pl. rybník 1 5287
vodní pl. tok přirozený 1 1491
vodní pl. tok umělý 20 8081
zast. pl. 61 32498
ostat.pl. jiná plocha 19 13380
ostat.pl. manipulační pl. 3 7585
ostat.pl. neplodná půda 288 186903
ostat.pl. ostat.komunikace 66 59152
ostat.pl. silnice 19 31453
ostat.pl. skládka 3 3349
ostat.pl. zeleň 8 1552
Celkem KN 1144 3735494
Par. KMD 1144 3735494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 3
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 61
LV 106
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2016
S-SK GS 1:2880 1837 25.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.09.2020 05:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička