k.ú.: 645524 - Dobřejovice u Hosína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544523 - Hosín NUTS5 CZ0311544523
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 556 2302994
zahrada 172 73796
travní p. 685 1471185
lesní poz 384 15716584
vodní pl. nádrž přírodní 4 784
vodní pl. nádrž umělá 8 15340
vodní pl. rybník 2 15390
vodní pl. tok přirozený 138 95717
vodní pl. tok umělý 39 5894
vodní pl. zamokřená pl. 8 3794
zast. pl. zbořeniště 1 547
zast. pl. 202 85865
ostat.pl. dráha 16 108899
ostat.pl. jiná plocha 233 105336
ostat.pl. manipulační pl. 74 71618
ostat.pl. neplodná půda 54 21276
ostat.pl. ostat.komunikace 348 290474
ostat.pl. silnice 128 63483
ostat.pl. zeleň 6 533
Celkem KN 3058 20449509
Par. DKM 3058 20449509
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 33
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 188
LV 241
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2009
ZMVM 1:2000 16.09.1989 24.09.2009
ZMVM 1:2000 01.04.1984 24.09.2009
S-SK GS 1:2880 1870 01.04.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička